Władze SRUTW

ZARZĄD:

Prezes Zarządu – Zofia Winiarska
Wiceprezes – Elżbieta Jasnowska
Sekretarz – Halina Borek
Skarbnik – Elżbieta Dobrowolska
Członek Zarządu – Franciszka Wójcicka

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący – Alina Malicka
Członek Komisji – Joanna Srebrzyńska
Członek Komisji – Helena Bromirska
Członek Komisji – Jadwiga Rochmińska