Współpraca

WSPÓŁPRACUJĄCE UCZELNIE WYŻSZE, SZKOŁY, INSTYTUCJE, FIRMY:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej
Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu
Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Rawie Mazowieckiej
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. S. Reymonta w Rawie Mazowieckiej
Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M. Kopernika w Rawie Maz.
Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej
Aquarium Centrum Fit Rawa